Utcai és lakótelepi szociális munka

Az intézményes ellátásból kimaradó, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyéneknek, csoportoknak, családoknak és közösségeknek az utcai szociális munkás közvetíti a megfelelő típusú, szakszerű segítséget, a szükséges szolgáltatások elérését szociális, egészségi, pszichés és egyéb problémáik megoldásához.

Az utcai szociális munka legfontosabb jellemzői a „közterületeken (utcák, terek, parkok, erdők stb.) az egyéni és csoportos szociális problémák felkutatása, megelőzése (prevenciója) és orvoslása. Az utcai szociális munkában a dolgozó keresi fel a klienseket, ügyfeleket tartózkodási helyükön. A munkában kiemelt szerepet játszik a kapcsolatteremtés, valamint a szükségletek, problémák felmérése. Elsődleges cél, hogy a problémát, annak súlyosságától függően azonnal és helyben kezeljék.” (Császár Barbara). Kiemelt feladata az ifjúságvédelem, azon belül is, hogy felismerje a csellengő fiatalok utcai bandákba való szerveződését. Nekik az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • felvilágosító programok, szabadidős programok szervezése,
  • deviáns viselkedési módok megelőzése, drogprevenció,
  • pozitív életstílus kialakulásának elősegítése (készségfejlesztés, közösségfejlesztés).
  • ifjúsági klub működtetése

Az utcai szociális munkás társadalmi keretek közé igyekszik terelni a fiatalokat, hogy visszatérjenek az iskolába, klubokba, családba.

Az Életfa Humán Segítő Szolgálat az érintett gyermekek lakókörnyezetében, saját szolgáltatási körében szervezi meg a gyermekeknek szóló ifjúsági programjait. A kerületben erre remek lehetőséget biztosít a Gyermekjóléti Központ klubhelysége, mely a Pesti út 29. szám alatti Garzonház aljában található. Itt a gyógypedagógiai fejlesztések mellet, helyet kapnak csoportos foglalkozások (kézműves klub) és felnőtt által felügyelt szabadon játszható játékok is.