Kórházi szociális munka

Nyárádi Bernadett kórházi szociális munkás

Gyermeki jogok és kórházi szociális munka célja

-„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

Ennek alapján, a gyermeknek joga, hogy akár már megszületése előtt, szülei segítséget kapjanak – az egészségügyi szolgáltatók és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködésében – ahhoz, hogy minden olyan akadályt elhárítsanak, ami veszélyezteti az újszülött vérszerinti családjában történő nevelkedését, szükségleteihez igazodó ellátását. Eszerint, a kórházak nőgyógyászati-, szülészeti osztályán dolgozó egészségügyi, és szociális szakember, jelzéssel köteles élni a gyermekjóléti szolgálat felé, ha munkája folyamán olyan várandós anya kerül látókörébe, akinek esetében fenn áll a veszélye annak, hogy szociális-, életviteli-, kapcsolati- problémái miatt, születendő gyermekével nem térhet haza otthonába. Ezekben az esetekben a születendő gyermeknek joga, hogy a szakemberek gyors és hatékony együttműködése során a pénzbeli-, természetbeni juttatások, a családgondozás, konfliktuskezelés segítségével, az átmeneti gondozás nyújtotta kríziselhelyezéssel, édesanyjával közösen, stabil körülmények közé távozhassanak a kórházból. Megszületése után, alapvető joga, hogy a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer óvó-, segítő figyelmével megelőzze, az őt súlyosan veszélyeztető körülmények kialakulását, vagy annak időben történő, preventív, szakszerű ellátását.

„A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.”

A cél az, hogy a központunk által biztosított kórházi szociális munka eredményeként felszínre kerüljenek azok az esetek, amikor a gyermek vagy szülője egészségi problémái mögött bántalmazás húzódik meg, így megelőzze ezeknek az eseteknek az évekig a felszín alatt, a családok otthonában rejtve maradását. Idejében felderítse, és szakszerű ellátásban részesítse a gyermekjóléti szolgáltatás azokat a gyermekeket, akiknek a veszélyeztetettsége a családban előforduló elhanyagolásnak, fizikai, szexuális, vagy lelki bántalmazásnak a következménye.

A Magyarországon élő gyermekeknek joga, hogy felnevelkedésüket a felnőttek társadalma európai értékeknek megfelelő nevelési módszerekkel segítse. A testi fenyítés tilalmának elsődleges célja nem az, hogy a büntetőjog eszközeivel félemlítse meg a szülőket, ezzel visszatartva őket az „atyai pofonoktól”, hanem sokkal inkább annak deklarálása, hogy a társadalom elvárja minden szülőtől, hogy a fizikai erőszak mellőzésével, a gyermek értelmére hatva válogassák meg nevelési módszereiket. Ismerjék fel, ha a gyermekük nevelése során segítségre van szükségük, és éljenek annak igénybevételével.

A gyermeknek szüksége van a szülei, gondozói által állított korlátokra, szabályokra, adott esetben büntetésekre, de az semmiképpen nem lehet fizikai erőszak, megalázás, vagy lelki terror.

 

A gyermekvédelmi célú kórházi szociális munka célja

A kórházi szociális munka célja, hogy kollégánk a kórházi és területi védőnővel, gyermekorvossal és ahol van, a kórházi szociális szakemberrel együttműködve

– a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében;

– a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a hatóság felé, a további bántalmazás megakadályozása érdekében.