Iratbetekintés

Iratbetekintési kérelem formanyomtatvány melynek kitöltésével a szülők, gondviselők a  kérelmezhetik az intézményvezetőtől a keletkezett iratanyagba való betekintést.