Idősgondozás a járványhelyzetben

Étkeztetés

A Gondozási Központokban, klubokban jelenleg az étkeztetés elvitellel/helyben szolgáltatás szünetel.  Ellátottjaink részére  kiszállítással biztosítjuk az ebédet. Az ebédet egyszer használatos dobozokban szállítjuk.

Aki kora, egészségi állapota, szociális helyzete miatt nem tudja  a napi egyszeri meleg ételt biztosítani önmaga vagy hozzátartozója részére, azon személyek szociális étkeztetésben részesülnek. Az étkezés térítési díja jövedelemfüggő.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében azon személyek részére nyújtunk segítséget, akik természetes támogató környezettel nem rendelkeznek, ezért ellátásuk, gondozásuk kizárólag szociális ellátás keretében oldható meg.

Nappali ellátás

A veszélyhelyzetre való tekintettel a nappali ellátás szolgáltatás elemei átalakításra kerültek. A társasági események, programok jelenleg szünetelnek. Klubtagjainkkal telefonon tartjuk a kapcsolatot. Az önálló életvitelük fenntartása érdekében kérés esetén segítséget nyújtunk.(csekkfeladás, bevásárlás, receptkiváltás…)

Nappali ellátás keretébe működő demens klubunk is szünetel.

Intézményeink elérhetőségei munkaidőben:

Holdsugár Gondozási Központ: 258-46-60 vagy 257-95-65  email: holdsugar@reszk.hu

Vezető gondozó: Fehérné Kugler Andrea

Nappali ellátás vezető: Balás Zsuzsanna

Liget Gondozási Központ: 257-63-35 email: liget@reszk.hu

Idősellátás szakmai vezető: Horváth Mariann

Rákoskerti Idősek Klubja: 257-20-13 rakoskert@reszk.hu

Nappali ellátás vezető: Jávor Molnár Katalin