Gondozási Központok

Gondozási Központok

A települési önkormányzat a szociálisan rászorultak, az egészségileg, mentálisan segítségre szoruló idősek, illetve az önmaguk, vagy hozzátartozójuk ellátásra képtelen, vagy részben képes 18 éven felüli lakosság ellátása érdekében működteti a gondozási központokat és a szociális konyhát.

A Gondozási Központok fő feladata a szolgáltatási területen jelentkező igények felmérése, a rászorulók felkutatása, a gondozás megszervezése, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, tanácsadás biztosítása.

A Holdsugár Gondozási Központban és Idősek Klubjában, a Liget Gondozási Központban és Idősek Klubjában és a Rákoskerti Idősek Klubjában valamint a Szociális Konyhán dolgozók gondoskodtak a kerület idős lakosságának jólétéről.

A segítséget kérők illetve rászorulók részére személyre szabottan egészségi, fizikai és mentális állapotot figyelembe véve szolgáltatási típusonként nyújtunk segítséget. Célunk, hogy minden esetben a segítséget kérő egyéni szükségleteinek, korának, egészségi állapotának, képességeinek és meglévő adottságainak megfelelően kapjon ellátást.

 A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, iránta kérelmet kell benyújtani.

 

Az Intézményünk által biztosított szolgáltatások

 • étkeztetés;
 • házi segítségnyújtás: – szociális segítés
 • személyi gondozás;
 • nappali ellátás: –  idősek klubja
 • demens klub.

 

 • Étkeztetés

 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 

 1. koruk,
 2. egészségi állapotuk,
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük, vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.

 

Lehetőség van „ A” és „B” menü közötti választásra. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára többféle diétás étkezést (cukorbeteg, epebeteg, zsír-és fűszerszegény, tejmentes étkezés) biztosítunk.

 • Étkezés módjai:
 • ügyfelünk saját maga elviszi az ebédet (erre hétköznap 11-12 h között van lehetőség)
 • lakásra szállítást igényel,
 • helyben fogyasztja el a meleg ételt (ebben az esetben biztosítjuk az étkezéshez szükséges kulturált helyiséget, eszközöket és egészségügyi feltételeket).

 

 • Házi segítségnyújtás

 Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk:

 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátását saját erőből nem tudják megoldani és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

 

A házi segítségnyújtás feladata:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése,
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

A házi segítségnyújtás gyakorisága, lehet mindennapos vagy időszakos.

 

 • Nappali ellátás

 Nappali ellátás keretében saját otthonukban élő idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére nyújtunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására.

Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézéséhez, valamint az alábbi szolgáltatás elemeket biztosítjuk klubtagjaink részére:

 • tanácsadás;
 • készségfejlesztés;
 • háztartási vagy háztartáspótló tevékenység;
 • felügyelet;
 • esetkezelés;
 • gondozás;
 • közösségi fejlesztés.

 

 • Idősek Klubja

Kerületünkben 3 Idősek Klubjában biztosítjuk a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formát, amely a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

A klub nemcsak étkezést biztosít az arra rászorulóknak, hanem lehetőséget ad a társas kapcsolatok kialakítására, elmagányosodás megelőzésére.

Klubjaink az arra rászorulóknak tisztálkodási és mosási lehetőséget, valamint gyógytorna igénybevételének lehetőségét is biztosítják. Önköltséges áron a klubtagok rendelkezésére áll fodrász, pedikűrös és gyógymasszőr.

Az ellátást igénybe vevők részére szervezünk a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat.