Fejlesztőpedagógiai tanácsadás

Vonnák Anikó fejlesztőpedagógus

A fejlesztő pedagógusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, akik korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. Jártasak az óvodai, iskolai korosztály csoportos és egyéni fejlesztési formáiban.

Fejlesztési területek

  • TANÁCSADÁS – FEJLESZTÉS
    Fejlesztési tanácsadás keretében teljes körű tájékoztatást nyújtunk a korai fejlesztésről, a terápiás eljárásokról, módszerekről; a korai fejlesztésben érintett ambuláns és nappali ellátást nyújtó intézményekről, a később igénybe vehető speciális oktatást és fejlesztést nyújtó intézményekről; speciális étkezési megoldásokról…Egyéni foglalkozások keretében célzott és általános fejlesztést végzünk speciális idegrendszerfejlesztő mozgásterápiákkal: TSMT – szenzomotoros tréningek, Alapozó terápia – okosító torna,  Huple®-programA koragyermekkori intervenció keretében indított Okosító-programunk alapvető célja a 0-6 éves korú, eltérő fejlődésmenetű gyermekeket nevelő családok segítése, támogatása.

FEJLESZTÉS, KORREPETÁLÁS  általános iskolás gyermekek részére

A fejlesztő pedagógus egyénileg foglalkozik a tanulási nehézséggel küzdő gyermekekkel. Fejleszti őket azokon a területeken, ahol elmaradásuk mutatkozik, korrepetálja őket azokból a tantárgyakból, amelyekből nem tudnak megfelelően teljesíteni. Támogatja, bíztatja őket, hogy képesek legyenek megbirkózni az iskolában rájuk nehezedő kihívásokkal szemben.

A foglalkozások a délutáni órákban vannak, az Életfa Humán Segítő Szolgálat Klub helyiségében /Pesti út 29/.

Ezt a szolgáltatást az intézményünkben kérheti a szülő.