Fejlesztőpedagógia, korrepetálás

A fejlesztő pedagógusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, akik korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. Jártasak az óvodai, iskolai korosztály csoportos és egyéni fejlesztési formáiban.