Családkonzultáció

Családkonzultáció 

 A család-és párterápia segítő, gyógyító beavatkozás, amely emberi kölcsönhatás, kommunikáció révén próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. A pácienst az egész családdal való foglalkozás segítségével gyógyítja, a diszfunkcionális családi rendszer megváltoztatására törekszik. (Kurimay)

A család az elődleges és a legfontosabb közeg az életünkben. A családterápia  /családkonzultáció/ a családot rendszernek tekinti, ahol a tagok kölcsönösen hatnak egymásra, a terápia fókuszában ezért a családtagok állnak. A családterápiának sajátos módszertana van, egy aktív folyamat, melynek végső célja egy új szemlélet kialakítása, illetve pozitív irányú változás elérése annak érdekében, hogy a család és tagjai hatékonyabban küzdjenek meg a mindennapi nehézségekkel. Optimális esetben a résztvevők az elsajátított technikák révén sokkal inkább képesek lesznek az önálló és hatékony életvezetésre. Számos élethelyzetben eredményesen alkalmazható (pl. családtagok közötti konfliktusok, gyermek tanulási zavara, gyermekkel kapcsolatos egyéb problémák, szenvedélybetegség; hangulati zavarok; pszichoszomatikus megbetegedések; stb.).

A családkonzultációkon két terapeuta van jelen, az ülések számát a probléma nehézsége, a tagok együttműködési készsége nagyban befolyásolja.