Család- és Gyermekjóléti Központ

Család – és Gyermekjóléti Központ szervezeti egysége

A központ munkatársai a koordinációs feladataikon túl jelzőrendszeri, pszichológusi, jogi, fejlesztőpedagógusi tanácsadást, utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet és mediációt  biztosítanak.

Az esetmenedzserek a következő szakmai feladatot látják el:

 • javaslattétel hatósági intézkedésre, gyámhivatali és bírósági döntés, intézkedés alapján történő feladatellátás;
 • jelzőrendszer működtetése, koordinálása;
 • családgondozás biztosítása a családjából kiemelt gyermekek számára;
 • utógondozás biztosítása a nevelésbe vétel megszűnését követő időszakban;
 • rendszeres együttműködés a szolgálat családsegítő kollégáival, koordináció biztosítása
 • készenléti (telefonos) szolgáltatás biztosítása

Tanácsadó munkatársaink feladatköre:

 • jelzőrendszer működtetése, koordinálása;
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása,
 • készenléti (telefonos) szolgáltatás biztosítása,
 • utcai,- lakótelepi munka megszervezése;
 • kórházi szociális munka;
 • pszichológiai tanácsadás;
 • jogi tanácsadás;
 • fejlesztőpedagógusi tanácsadás;
 • mediáció,
 • szülői kompetencia fejlesztés;
 • önismereti beszélgetéssorozat biztosítása.

Speciális szolgáltatásaink

 • Szabadidős programok

A Pesti út 29. szám alatti Klubunkban folyamatosan, heti három alkalommal szervezünk foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Minden év nyarán egyhetes, ingyenes napközis táborral igyekszönk emlékezetes

 • Pótvizsga felkészítés és korrepetálás

Korrepetálást biztosítunk alsó tagozatos gyermekek számára. Minden év augusztusában sikeresen zárul pótvizsgafelkészítő foglalkozásunk.

 • Iskolai prevenciós programok

2018 szeptemberétől kötelezően ellátandó feladatunk lesz az iskolai szociális munka. Intézményünkben azonban már évek óta, sikerrel folynak iskolai prevenciós foglalkozások.

Esettípusok:

 • Tematikus osztályfőnöki órák
 • Iskolai önismereti/ életút-tervezési tanácsadás gimnazistáknak
 • Kortárssegítő képzés