Család- és Gyermekjóléti Központ

Szakmai vezető: Ihnáth Mária

Család – és Gyermekjóléti Központ szervezeti egysége

A központ munkatársai a koordinációs feladataikon túl jelzőrendszeri, pszichológusi, jogi, fejlesztőpedagógusi tanácsadást, utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet,  mediációt, és óvodai és iskolai segítést  biztosítanak.

Az esetmenedzserek a következő szakmai feladatot látják el:

 • javaslattétel hatósági intézkedésre, gyámhivatali és bírósági döntés, intézkedés alapján történő feladatellátás;
 • jelzőrendszer működtetése, koordinálása;
 • családgondozás biztosítása a családjából kiemelt gyermekek családjai részére;
 • utógondozás biztosítása a nevelésbe vétel megszűnését követő időszakban;
 • rendszeres együttműködés a szolgálat családsegítő kollégáival, koordináció biztosítása
 • készenléti (telefonos) szolgáltatás biztosítása

Tanácsadó munkatársaink feladatköre:

 • jelzőrendszer működtetése, koordinálása;
 • kapcsolattartási ügyelet biztosítása,
 • készenléti (telefonos) szolgáltatás biztosítása,
 • utcai,- lakótelepi munka megszervezése;
 • kórházi szociális munka;
 • pszichológiai tanácsadás;
 • jogi tanácsadás;
 • fejlesztőpedagógusi tanácsadás;
 • mediáció,
 • szülői kompetencia fejlesztés;
 • önismereti beszélgetéssorozat
 • óvodai és iskolai szociális segítő munka biztosítása.

Speciális szolgáltatásaink

 • Szabadidős programok

A Pesti út 29. szám alatti Klubunkban folyamatosan, heti három alkalommal szervezünk foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Minden év nyarán egyhetes, ingyenes napközis táborral igyekszünk emlékezetes

 • Pótvizsga felkészítés és korrepetálás

Korrepetálást biztosítunk alsó tagozatos gyermekek számára. Minden év augusztusában sikeresen zárul pótvizsgafelkészítő foglalkozásunk.

 • Óvodai és iskolai szociális munka

Az óvodai és iskolai szociális munka biztosítja a köznevelési intézményekben az igények és lehetőségek figyelembe vételével, egyeztetést követőenaz alábbi szolgáltatásokat:

   • Tematikus kiscsoportos foglalkozás
   • Szülő konzultáció és tanácsadás
   • Egyéni segítő beszélgetés
   • Prevenciós csoportfoglalkozás
   • Tematikus osztályfőnöki órák
   • Iskolai önismereti/ életút-tervezési tanácsadás gimnazistáknak

 

 • Utcai és lakótelepi szociális munka